ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย สายทาง และสะพานกรมทางหลวงชนบทราชบุรี ชิงเงินรางวัล

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย สายทาง และสะพานกรมทางหลวงชนบท ราชบุรี ชิงเงินรางวัล 20,000บาท
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จัดประกวดภาพถ่าย สายทางและสะพานแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี(เป็นภาพถ่ายถนนและสะพานของทางหลวงชนบทภายในจังหวัดราชบุรีเท่านั้น) บอกเล่าความสวยงาม ความหมาย เรื่องราวผ่านภาพถ่าย
การส่งภาพเข้าประกวดเป็นภาพถ่าย สามารถตกแต่งแก้ไข ในด้านเทคนิคได้เพื่อให้มีคุณภาพ แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนภา...พถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดจากความเป็นจริง ส่งภาพเป็นไฟล์ jpg เท่านั้นความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 เมกะไบต์ ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิดตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
โดยมีรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศภาพถ่ายประกวดระดับจังหวัดเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จะส่งเข้าประกวดภาพถ่ายระดับประเทศต่อไป
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลประกวดภาพถ่ายระดับประเทศรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรจากกรมทางหลวง
รับสมัครและส่งภาพถ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 22 กรกฎาคม 2559 ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ช่องทางส่งภาพถ่าย
-ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ส่งภาพถ่ายอัดขยายขนาดกระดาษ A4 พร้อมใบสมัครและแผ่นซีดีรอม วงเล็บมุมซองว่าประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท
-ส่งด้วยตนเองที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

**หากไม่แน่ใจหรือไม่ทราบสายทางของทางหลวงชนบท สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 032 332-371-2 หรือ 091-4019049

วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 12, 2016 - 16:15