ร่วมโครงการจิตอาสา

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561 15:00

ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการ นายวีรัส ประเศรษโฐ พร้อมด้วยนายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงราชบุรี  

วันที่ : 08 พ.ย. 2561 08:45

ร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

วันที่ 11 กันยายน  2561 นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้ นางญาดา แช่มฉลี          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ตึกใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 10:45

ร่วมกิจกรรม“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “ปั่นปลูกป่า”

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “ปั่นปลูกป่า” ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  บนถนนสาย รบ. ๔๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ –บ้านทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ  กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๕๐๐    

วันที่ : 10 ส.ค. 2561 11:45

ร่วมกิจกรรมประชารัฐปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และร่วมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ส่วนปฏิบัติการซ่อมบำรุงทาง ส่วนแยกหนองโก และร่วมแห่เทียนพรรษาที่ วัดหนองโก ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 17:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กจ.4004 ห้วยไผ่ - ไพรสะเดา อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:24

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4016 น้ำพุ - หนองนางแพรว อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:22

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 เขาถ้ำพระ - หนองน้ำใส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:20

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4011 ด่านทับตะโก - โกรกสิงขร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:19

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย รบ.4002 ทุ่งหลวง - เขากูบ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:17

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4030 จอมบึง - หนองกวาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:37

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4025 หนองสีนวล - ทุ่งกระถิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:34

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4009 เบิกไพร - แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:17

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ขอเชิญชวนประชาชน ข้ารการ นิสิต นักศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ผู้พบเห็นสามารถจดจำได้ง่าย โดยสะท้อนถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นเอกลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 10:00

logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:15

logo
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย สายทาง และสะพานกรมทางหลวงชนบทราชบุรี ชิงเงินรางวัล

วันที่ : 12 ก.ค. 2559 16:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
 อินทราเน๊ต 

 

Home