ข่าวกิจกรรม

logo
นายปิยะฉัตร ศรีสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การใช้กล้อง total station topcon

logo
นางยุพา อินทรพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา โครงการ "เจาะสำรวจและวิเคราะห์ ระยะที่ 1"

logo
นายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชียวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

logo
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

logo
17 มิถุนายน 2559 ขทช.ราชบุรี ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติพระราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

logo
ขทช.ราชบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

logo
ผส.สทช.ที่4(เพชรบุรี) และ ผอ.ชทช.ราชบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบูรณาการ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล

logo
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

logo
เปิดหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

logo
วันที่ 13 เม.ย. 2559 ผส.อป ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตัดรถไฟและจุดบริการประชาชน

ข่าวทั้งหมด

หน้า