ข่าวกิจกรรม

logo
ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ตัดแต่งกิ่งไม้วัชพืช และทาสีสะพาน

logo
เจ้าหน้าที่ ขทช.ราชบุรี เข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ

logo
ตัดแต่งกิ่งไม้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

logo
ติดตั้งราวกันอันตราย และ ตัดกิ่งไม้

logo
เจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท ติดตั้งป้าย เก็บขยะ และเก็บป้าย

logo
ขทช.ราชบุรี แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน

logo
ตั้งจุดวัดแอลกอฮอล์

logo
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ขทข.ราชบุรี ตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันตราย

logo
เจ้าหน้าที่ ขทช.ราชบุรี ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

logo
เจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท ขทช.ราชบุรี ซ่อมถนนและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย

ข่าวทั้งหมด

หน้า