ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 12:00

ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทาง”

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทาง” เพื่อบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 10:00

ฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล รุ่นที่ 23 ของกรมทางหลวงชนบท ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  

วันที่ : 14 มิ.ย. 2561 14:30

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา

วันที่ 9 มิถุนายน 2561  นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้นายปิยะฉัตร  ศรีสุวรรณ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 14:00

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ ส่วนปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางส่วนแยกหนองโก  

วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 11:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กจ.4004 ห้วยไผ่ - ไพรสะเดา อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:24

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4016 น้ำพุ - หนองนางแพรว อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:22

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 เขาถ้ำพระ - หนองน้ำใส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:20

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4011 ด่านทับตะโก - โกรกสิงขร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:19

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย รบ.4002 ทุ่งหลวง - เขากูบ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:17

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4030 จอมบึง - หนองกวาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:37

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4025 หนองสีนวล - ทุ่งกระถิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:34

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4009 เบิกไพร - แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:17

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ขอเชิญชวนประชาชน ข้ารการ นิสิต นักศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ผู้พบเห็นสามารถจดจำได้ง่าย โดยสะท้อนถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นเอกลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 10:00

logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:15

logo
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย สายทาง และสะพานกรมทางหลวงชนบทราชบุรี ชิงเงินรางวัล

วันที่ : 12 ก.ค. 2559 16:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
 อินทราเน๊ต 

 

Home