ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้นายจักรภัทร วรวงค์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วางพวงมาลา งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 25 เม.ย. 2562 10:15

วิศวกรใหญ่(ด้านการควบคุมการก่อสร้าง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายโกสินทร์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่(ด้านการควบคุมการก่อสร้าง) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้แก่ต้อนรับ  

วันที่ : 11 เม.ย. 2562 18:45

จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

 วันที่ 11 เมษายน 2562 นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ให้บริการประชาชน และจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจตราสายทางบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

วันที่ : 11 เม.ย. 2562 14:15

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วันที่ 9 เมษายน 2562 จังหวัดราชบุรี นำโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธี  บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ  พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ : 09 เม.ย. 2562 11:45

ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 เมษายน 2562 จังหวัดราชบุรี นำโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 09 เม.ย. 2562 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กจ.4004 ห้วยไผ่ - ไพรสะเดา อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:24

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4016 น้ำพุ - หนองนางแพรว อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:22

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 เขาถ้ำพระ - หนองน้ำใส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:20

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4011 ด่านทับตะโก - โกรกสิงขร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:19

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย รบ.4002 ทุ่งหลวง - เขากูบ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:17

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4030 จอมบึง - หนองกวาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:37

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4025 หนองสีนวล - ทุ่งกระถิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:34

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4009 เบิกไพร - แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:17

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ขอเชิญชวนประชาชน ข้ารการ นิสิต นักศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ผู้พบเห็นสามารถจดจำได้ง่าย โดยสะท้อนถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นเอกลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 10:00

logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
 อินทราเน๊ต 

 

Home