วางพวงมาลา งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้ จ.ส.ท.พิษณุ จีวระ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วางพวงมาลางานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    

วันที่ : 11 ก.ค. 2562 09:30

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ให้การต้อนรับ นายไกวัลย์  โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 4 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการเครื่องจักร ให้จัดทำบัญชีข้อมูลเครื่องจักรที่อยู่ในสังกัด หากเครื่องจักรชนิดไหนไม่ค่อยใช้งานหรือใช้งานน้อย ให้คัดแยกเข้าบัญชีเครื่องจักรกลาง สามารถสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯหากมีการร้องขอได้ทั่วประเทศ  รวมทั้งการปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ  

วันที่ : 02 ก.ค. 2562 09:15

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงและเครื่องจักร แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา        คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ คลองใหญ่ หมู่ที่ 2  ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 11:00

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้น.ส.จารุวรรณ ธีระปุญโญ นายช่างโยธาชำนาญงาน     พร้อมด้วย พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 11:00

ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้นายจักรภัทร วรวงค์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม       พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้นายจักรภัทร วรวงค์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม       พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 10:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กจ.4004 ห้วยไผ่ - ไพรสะเดา อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:24

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4016 น้ำพุ - หนองนางแพรว อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:22

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 เขาถ้ำพระ - หนองน้ำใส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:20

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4011 ด่านทับตะโก - โกรกสิงขร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:19

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย รบ.4002 ทุ่งหลวง - เขากูบ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:17

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4030 จอมบึง - หนองกวาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:37

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4025 หนองสีนวล - ทุ่งกระถิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:34

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4009 เบิกไพร - แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:17

ข่าวทั้งหมด
ลงพื้นที่เพื่อดูที่ตั้งหมวดบำรุงทางหลวงชนบท

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายประทักษ์  เสรีรักษ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วยนายจักรภัทร  วรวงค์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง  และนายสุชิน อินทจักร์ นายก อบต.หนองกวาง ลงพื้นที่เพื่อดูที่ตั้ง      หมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพธาราม

วันที่ : 09 ก.ค. 2562 14:15

logo
ประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ขอเชิญชวนประชาชน ข้ารการ นิสิต นักศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ผู้พบเห็นสามารถจดจำได้ง่าย โดยสะท้อนถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นเอกลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 10:00

logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
 อินทราเน๊ต 

 

Home