ขทช.รบ เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 จังหวัดราชบุรี นำโดย นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ณ วัดท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ

วันที่ : 26 ส.ค. 2559 16:00

เจ้าหน้าที่ ขทช.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนา อส.ทช. ประจำปี 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "ก้าวผ่านครึ่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มุ่งสู่การร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป้าหมายการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนบนทางหลวงชนบท" ครั้งที่ 2/2559 ณ หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 12:00

เจ้าหน้าที่ ขทช.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจำทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้นางสาวกานดา เกตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) และนางสาววราภรณ์ จันทร์แฉล้ม เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 11:45

เจ้าหน้าที่ ขทช.ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางกัลยา ทรัพย์บุญ นายข่างโยธาชำนาญงาน และนายประจักษ์ คุณดิลกคุณากร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (2561-2564) และนำเสนอโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 10:30

ขทช.ราชบุรี ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดราชบุรี นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย เวลา 06.30น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เวลา 08.00น. พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม และเวลา 16.30น. พิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย สายทาง และสะพานกรมทางหลวงชนบทราชบุรี ชิงเงินรางวัล

วันที่ : 12 ก.ค. 2559 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 15:15

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างโยธา

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 15:00

เชิญชวนชมสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ชุด "พระผู้ทรงบำบักทุกข์ บำรุงสุข"

วันที่ : 22 เม.ย. 2558 13:45

logo
ประกาศรับสมัครสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 11:30

ขอเชิญเที่ยวงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง2558"

วันที่ : 05 มี.ค. 2558 14:00

ขอเชิญรับฟังรายการ "ทช.หมอทาง"

วันที่ : 02 มี.ค. 2558 15:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
 อินทราเน๊ต 

 

home