ขทช.รบ เข้าร่วมอบมรมสัมมนา "โครงการออกแบบและประเมินผิวทางต้นแบบชนิดค่าความเสียดทานสูง พร้อมข้อกำหนดอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนผิวถนน"

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ ธีระปุญโญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมอบมรมสัมมนา "โครงการออกแบบและประเมินผิวทางต้นแบบชนิดค่าความเสียดทานสูง พร้อมข้อกำหนดอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนผิวถนน" ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 14:15

ขทช.รบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ได้มอบหมายให้นายสมบัติ อินทรพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 7.30 น. ณ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 21 ต.ค. 2559 09:00

ขทช.รบ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสุตตมวาร (7 วัน) เวลา 15.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวง)

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ได้มอบหมายให้นายจักรภัทร วรวคง์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสุตตมวาร (7 วัน) เวลา 15.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 19 ต.ค. 2559 17:15

ขทช.รบ. ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามเพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามเพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

วันที่ : 17 ต.ค. 2559 17:00

งานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 14 ปี ของกรมทางหลวงชนบท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 14 ปี ของกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงชนบท ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรกรมทางหลวงชนบท พิธีมอบโล่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการมอบโล่ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

วันที่ : 11 ต.ค. 2559 11:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย สายทาง และสะพานกรมทางหลวงชนบทราชบุรี ชิงเงินรางวัล

วันที่ : 12 ก.ค. 2559 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 15:15

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างโยธา

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 15:00

เชิญชวนชมสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ชุด "พระผู้ทรงบำบักทุกข์ บำรุงสุข"

วันที่ : 22 เม.ย. 2558 13:45

logo
ประกาศรับสมัครสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 08 เม.ย. 2558 11:30

ขอเชิญเที่ยวงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง2558"

วันที่ : 05 มี.ค. 2558 14:00

ขอเชิญรับฟังรายการ "ทช.หมอทาง"

วันที่ : 02 มี.ค. 2558 15:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
 อินทราเน๊ต 

 

home