นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วย นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าร่วมพิธี

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 09:45

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี มอบหมายให้นายปิยะฉัตร ศรีสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรในเรื่องการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง” รุ่นที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  

วันที่ : 08 พ.ค. 2561 14:45

เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย บนเส้นทาง รบ.1010 เลี่ยงเมืองราชบุรี  เพื่อเฝ้าระวังอันตราย และอำนวยความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายประทักษ์ เสรีรักษ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 12:45

ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประทักษ์  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี พร้อมด้วยนายจักรภัทร วรวงค์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยและร่วมปล่อยขบวน รถรณรงค์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” 

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 12:45

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายวรเดช หารประเสริฐ) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการและรับฟังประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามมาตรการ (7-7-7) ยกกำลัง 3 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4  (ราชบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี) วันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายวรเดช หารประเสริฐ) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการและรับฟังประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามมาตรการ (7-7-7) ยกกำลัง 3 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4  (ราชบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี) 

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 11:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กจ.4004 ห้วยไผ่ - ไพรสะเดา อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:24

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4016 น้ำพุ - หนองนางแพรว อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:22

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 เขาถ้ำพระ - หนองน้ำใส อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:20

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4011 ด่านทับตะโก - โกรกสิงขร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:19

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย รบ.4002 ทุ่งหลวง - เขากูบ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:17

logo
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4030 จอมบึง - หนองกวาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:37

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4025 หนองสีนวล - ทุ่งกระถิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:34

logo
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4009 เบิกไพร - แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 11 ส.ค. 2560 18:17

ข่าวทั้งหมด
logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:15

logo
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย สายทาง และสะพานกรมทางหลวงชนบทราชบุรี ชิงเงินรางวัล

วันที่ : 12 ก.ค. 2559 16:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
 อินทราเน๊ต 

 

Home